Jump to Navigation

ŪSUOČIŲ LIETUVIŠKAS VARDYNAS1

ŪSUOČIŲ LIETUVIŠKAS VARDYNAS - ĮVADAS

Pošeimis. CERAMBYCINAE – ŪSUOTĖNAI

Pošeimis. LAMIINAE – NIŪRŪNĖNAI

Pošeimis. LEPTURINAE – GRAKŠTENĖNAI

Pošeimis. NECYDALINAE – LAPUOTININKĖNAI

Pošeimis. PRIONINAE – KELMAGRAUŽĖNAI

Pošeimis. SPONDYLIDINAE – MEDKIRTĖNAI

Naudotos literatūros sąrašas

Pošeimis. Necydalinae – Lapuotininkėnai

CERAMBYCOIDEA Latreille, 1802USUOTŪNAI
 
CERAMBYCIDAE Latreille, 1802ŪSUOTINIAI
angl. Longhorn beetles, rus. Усачи; vok. Bockkäfer; est. Siklased
 
 
Necydalinae Latreille, 1825Lapuotininkėnai
 
 
Necydalis Linnaeus, 1758Lapuotininkai.
Naujadaras. Anksčiau genties pavadinimo nebuvo. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų vystymosi ypatybe.
Lervos vystosi trūnijančiuose, puvinio pažeistuose lapuočių medžiuose.
 
 
Necydalis major Linnaeus, 1758Didysis lapuotininkas.
Naudotas “didysis trumpasparnis medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 101).
angl. ?; rus. Большой короткокрылый усач; vok.?; est. vaablassikk
 
Necydalis ulmi Chevrolat, 1836Guobinis lapuotininkas.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “ulmus” reiškia “guoba”.