Jump to Navigation

ŪSUOČIŲ LIETUVIŠKAS VARDYNAS1

ŪSUOČIŲ LIETUVIŠKAS VARDYNAS - ĮVADAS

Pošeimis. CERAMBYCINAE – ŪSUOTĖNAI

Pošeimis. LAMIINAE – NIŪRŪNĖNAI

Pošeimis. LEPTURINAE – GRAKŠTENĖNAI

Pošeimis. NECYDALINAE – LAPUOTININKĖNAI

Pošeimis. PRIONINAE – KELMAGRAUŽĖNAI

Pošeimis. SPONDYLIDINAE – MEDKIRTĖNAI

Naudotos literatūros sąrašas

Pošeimis. Prioninae – Kelmagraužėnai

CERAMBYCOIDEA Latreille, 1802USUOTŪNAI
 
CERAMBYCIDAE Latreille, 1802ŪSUOTINIAI
angl. Longhorn beetles, rus. Усачи; vok. Bockkäfer; est. Siklased

 

Prioninae Latreille, 1802 – Kelmagraužėnai.
               
 

 

Ergates Audinet-Serville, 1832Ūseniai.
Naujadaras. Norima sureikšminti jo didumą, nes tai didžiausias Lietuvos ūsuotis, ūsuočių ūsuotis – ūsenis.
 
 
Ergates faber (Linnaeus, 1761)Ūsenis dailidė.
Naudotas “ūsuotis dailidė” (Pileckis ir kt., 1968:66; Lešinskas ir Pileckis, 1967: 153; Pileckis 1976: 136; Pileckis ir Monsevičius, 1997: 89; Šablevičius, 2011: 73).
angl. Longhorn beetles, rus. Усач плотник; vok. Mulbock, Zimmerbock
 
 
Prionus Geoffroy, 1762 Kelmagraužiai.
Nors gentis nebuvo įvardijama, tačiau pagal buvusį rūšies pavadinimą “pjūklaūsis kelmagraužis” genties pavadinimas turėtų būti “Kelmagraužiai”.
 
 
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)Pjūklaūsis kelmagraužis.
Naudotas toks pat anksčiau (Lešinskas ir Pileckis, 1967: 29, 154; Pileckis 1968: 29; Pileckis 1976: 136; Pileckis ir Monsevičius, 1997: 90; Šablevičius, 2011: 73).
angl. Sawyer beetle, Tanner beetle; rus. Усач кожевник; vok. Gerberbock, Sägebock; est. nähksikk
 
 
Tragosoma Audinet-Serville, 1832Stuobrialindžiai.
Naujadaras. Anksčiau genties pavadinimo nebuvo. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų vystymosi ypatybe. Lervos gyvena apsilpusiuose, aplaužyta viršūne, senuose medžiuose ar stuobriuose.
 
 
Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)Šiaurinis stuobrialindis.
Naudotas “šiaurinis medkirtis“ (Pileckis ir Monsevičius, 1997: 90).
angl. Pine wood living beetle, rus. Усач дубильщик; vok. Zottenbock, est. tundrasikk