Jump to Navigation

Diptera - Dvisparniai

Diptera - Dvisparniai kategorijos

-Diptera - Nėra rūšies kategorijos musiniams dvisparniams (Brachycera)-

-Diptera - Nežinomi musiniai dvisparniai (Brachycera)-

-Diptera - Nežinomi uodiniai dvisparniai (Nematocera)-

Acroceridae

Agromyzidae - Minamusės

Anisopodidae - Langiniai uodai

Anthomyiidae - Žiedenės

Asilidae - Musės plėšrūnės

Athericidae - Upinės slankmusės

Bibionidae - Storakojai uodai

Bombyliidae - Musės zvimbeklės

Calliphoridae - Lavonmusės

Cecidomyiidae - Gumbauodžiai

Ceratopogonidae - Smulkieji mašalai

Chaoboridae - Plunksnėtaūsiai uodai

Chironomidae - Uodai trūkliai

Chloropidae - Javinės muselės

Clusiidae

Conopidae - Lenktapilvės musės

Culicidae - Tikrieji uodai

Cylindrotomidae

Ditomyiidae

Dixidae

Dolichopodidae - Ilgakojės muselės

Drosophilidae - Vaisinės muselės

Dryomyzidae

Empididae - Snapmusės

Ephydridae - Krantinukės

Fanniidae - Išvietininkės

Heleomyzidae