Jump to Navigation

Omophron limbatum - Kiaušiniškasis irklažygis

Acarina - Erkės

Ixodidae - Iksodinės erkės

Trombidiidae - Trombidinės erkės

Lepidoptera - Drugiai

Pieridae - Baltukai

Lycaenidae - Melsviai

Papilionidae - Sklandūnai

 

MORFOLOGIJA:

     Šie vabalai išsiskiria savita, žygiams nebūdinga kūno forma ir spalvomis. Kiaušiniškojo irklažygio kūnas ovalus 6,2- 6,5 mm ilgio, geltonas. Viršutinėje kūno pusėje yra sudėtingas žalios, metališkai blizgančios spalvos raštas, susidedantis iš dviejų, tarpusavyje sujungtų dėmių galvoje tarp akių, dėmės priešnugrėlės vidurinėje dalyje ir trijų raiščių antsparniuose. Antsparnių siūlė ir pirmasis bei antrasis antsparnių tarpueiliai taip pat žali. Kūno apatinė pusė, kojos, antenos ir čiuopikliai geltoni. Kiekviename antsparnyje yra 15 taškuotų išilginių vagučių. Galva ir priešnugarėlė taškuotos, taškai išsidėstę netolygiai, tarpai tarp jų nevienodi. Galvos ir priešnugarėlės taškai stambesni nei antsparnių vagučių taškai. Tiek viršutinės kūno pusės raštas raštas, tiek taškuotumas gali varijuoti (Valainis, 2010).

 

 

 

 

BIOTOPAS:

     Kiaušiniškasis irklažygis – atvirų, saulėtų buveinių rūšis. Gyvena drėgnose vandens telkinių pakrantėse, apaugusiose reta žoline augalija, taip pat visiškai atvirose smėlėtose pakrantėse. Aptinkamas tiek stovinčio, tiek ir tekančio vandens telkinių pakrantėse. Dominuojanti geltona kūno spalva leidžia vabalui puikiai prisitaikyti prie aplinkos ir netgi visiškai atviroje vietoje kiaušiniškasis irklažygis yra sunkiai pastebimas.

 

BIOLOGIJA:

     Vabalai aktyvūs dienos metu, turi plėvinius sparnus ir gali skraidyti (Hůrka 1996). Dažnai vabalai tūno smėlyje ir tik sujudinus gruntą ima aktyviai bėgioti ir ieškoti priedangos. Dauginasi šiltuoju metu laiku, šviežiai išsiritę vabalai randami tiek vasaros pradžioje, tiek ir pabaigoje (Luffet Larsson, 1993).

 

PAPLITIMAS:

     Europoje rūšis išplitusi nuo Švedijos ir Estijos šiaurėje (Silfverberg 2010) iki Portugalijos, Ispanijos, Italijos taip pat aptinkama Alžyre, Tunise. Rytuose arealas sieka Kazachiją, Tadžikiją, Afganistną, Indiją. (Hůrka 2003).

     Lietuvoje rūšis lokali, paplitimas netirtas, žinomos pavienės radimvietės. (Pileckis 1960; Gaidienė ir Ferenca 1992; Ferenca 2004, 2006; Alekseev 2008; Vaivilavičius 2008; Ivinskis ir kt. 2009; Tamutis ir kt. 2015). Lietuvoje kiaušiniškasis irklažygis priskiriamas retų rūšių kategorijai (Pileckis ir Monsevičius, 1995).

 

ŠALTINIAI:

Alekseev V. I. 2008. New data about fauna of beetles (Coleoptera) of Curonian Spit. In: Zhukovskaya I. P. (Eds). Problems of research and protection of naturaland cultural heritage of “Curonian spit”national park. 6: 34–61.

Ferenca R. 2004. New and rare for Lithuania beetles (Coleoptera) species registered in 1978–2004. New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Description 16: 11–22.

Ferenca R. 2006. A. Palionio vabalų rinkiniai. Kn: Ivinskis P., Rimšaitė J. (Eds) Entomologas Alfonsas Palionis (1905–1957). Vilnius. 162–216.

Gaidienė E., Ferenca R. 1992. Kai kurie draustinio vabzdžiai. Kn: Budriūnas R. (Ed.) Jiesios landšaftiniame draustinyje. Šviesa, Kaunas. 118–127.

Hůrka K. 1996. Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Illiustrated key. Kabourek. Zlin. 565 pp.

Hůrka K. 2003 Carabidae: Omophroninae. In: Lobl I., Smetana A. (Eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1: Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Apollo Books, Stenstrup, Denmark. 207–208.

Ivinskis P., Meržijevskis A., Rimšaitė J. 2009. Data on new and rare for the Lithuanian fauna species of Coleoptera. New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions 21: 45-63.

Luff M. L., Larsson S. G. 1993. The Carabidae (Coleoptera) Larvae of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica. Vol. 27. Leiden. 189.

Pileckis S. 1960. Indėlis į Lietuvos vabalų (Coleoptera) faunos pažinimą. LŽŪA mokslo darbai 7 (3):303–336.

Pileckis S., Monsevičius Vidm. 1995. Lietuvos fauna. Vabalai 1. Mokslas, Vilnius. 304 pp.

Silfverberg H. 2010. Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. – Sahlbergia 16(2): 1-144. Helsinki, Finland.

Tamutis V., Tamutė B., Ferenca R. 2015. New data on rare and insufficiently known species of ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Nebriinae, Carabinae, Omophroninae, Elaphrininae, Scaritinae, Broscinae) in Lithuania. New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions 27: 47-62.

Vaivilavičius G. (Ed) 2008. Vabzdžiai ir moliuskai Kauno ir Kaišiadorių rajonų saugomose teritorijose. Kaunas, 96 pp.

Valainis U. 2010. A review of genus Omophron Latreille, 1802 (Coleoptera:Carabidae) Palearctic fauna and distribution. Baltic J. Coleopterol., 10(2): 105-128.

 
Autorius : Romas Ferenca
Publikavimo data: 2017-01-16 19:25