Jump to Navigation

ŪSUOČIŲ LIETUVIŠKAS VARDYNAS1

ŪSUOČIŲ LIETUVIŠKAS VARDYNAS - ĮVADAS

Pošeimis. CERAMBYCINAE – ŪSUOTĖNAI

Pošeimis. LAMIINAE – NIŪRŪNĖNAI

Pošeimis. LEPTURINAE – GRAKŠTENĖNAI

Pošeimis. NECYDALINAE – LAPUOTININKĖNAI

Pošeimis. PRIONINAE – KELMAGRAUŽĖNAI

Pošeimis. SPONDYLIDINAE – MEDKIRTĖNAI

Naudotos literatūros sąrašas

Pošeimis. Cerambycinae – Ūsuotėnai

CERAMBYCOIDEA Latreille, 1802USUOTŪNAI
 
CERAMBYCIDAE Latreille, 1802ŪSUOTINIAI
angl. Longhorn beetles, rus. Усачи; vok. Bockkäfer; est. Siklased
 
 
Cerambycinae Latreille, 1802Ūsuotėnai.
 
 
Graciliini Mulsant, 1839.
 
 
Gracilia Audinet-Serville, 1834Šakagraužiai.
Nors gentis nebuvo įvardijama, tačiau pagal buvusį rūšies pavadinimą “žilvitinis šakagraužis” (Pileckis ir Monsevičius, 1997: 102) genties pavadinimas turėtų būti “Šakagraužiai”.
 
 
Gracilia minuta (Fabricius, 1781) Žilvitinis šakagraužis.
Naudotas toks pat (Pileckis, Monsevičius 1997: 102).
angl. ?; rus. Корзиночный усачик; vok.?; est. ?
 
 
Axinopalpis Duponchel & Chevrolat, 1842Karnadrožiai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi grauždamos landas vidiniame žievės sluoksnyje.
 
Axinopalpis gracilis (Krynicki, 1832)Laibasis karnadrožis.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “gracilis” reiškia “lieknas, laibas, grakštus”.
 
 
Hesperophanini Mulsant, 1839
 
 
Trichoferus Wollaston, 1854 – Kamienvėriai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi grauždamos landas medžių kamienų ir storų šakų medienoje.
 
Trichoferus campestris Faldermann, 1835 – Tamsusis kamienvėris.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe – tamsia kūno spalva. Lietuvoje invazinė rūšis.
angl. Mulberry longhorn beetle; rus.; vok.?; est. ?
 
 
Psebiini Lacordaire, 1868.
 
 
Nathrius Bréthes, 1916Virbagręžiai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi grauždamos landas plonose, negyvose šakelėse (virbuose, vytelėse).
 
[Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839)] – Pietinis virbagręžis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies paplitimo arealu. Lietuvoje tikėtina invazinė rūšis.
angl. ?; rus. Южный корзиночный усачик; vok.?; est. ?
 
 
Molorchini Gistel, 1848.
 
 
Molorchus Fabricius, 1792; Glaphyra Newman, 1840 Laibūnai.
Naujadaras. Molorchas – graikų mitologinis veikėjas, vargšas piemuo pavaišinęs Heraklį, kai jis nusmaugęs Nimėjos liūtą.
Galbūt J. Ch. Fabricius, suteikdamas genčiai pavadinimą, jį siejo su laibu, liesu šių ūsuočių kūneliu. Glaphyra – Anatolijos princesės vardas.
 
Molorchus minor (Linnaeus, 1758)Eglinis laibūnas.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – eglėmis.
Naudotas “mažasis trumpasparnis medkirtis” (Lešinskas ir Pileckis, 1967: 157; Pileckis, 1976: 139; Pileckis ir Monsevičius, 1997: 103).
Epitetas „mažasis“ šiuo atveju netinka, nes šios rūšies vabalai nėra mažesni už savo gentainius.
angl. Maculated molorchus; rus. Усачик хвойный короткокрылый; vok.Fichtenkurzdeckenbock, Kleiner Wespenbock; est. sääskikk
 
 
Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)Obelinis laibūnas.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – obelimis (Malus).
angl. ?; rus. Лиственныйкороткокрылый усач; vok. ?; est. ?
 
 
Obriini Mulsant, 1839.
 
 
Obrium Dejean, 1821 – Rusvūnai.
Naujadaras. Anksčiau genties pavadinimo nebuvo. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe - rusvų atspalvių kūno spalva.
 
Obrium brunneum (Fabricius, 1792) Eglinis rusvūnas.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – eglėmis.
angl.: Brown longhorn beetle; rus.; vok. Flachdeckenbock; est. ?
 
Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) Drebulinis rusvūnas.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – drebulėmis. Naudotas “minkštavabalinis ūsuotis (Pileckis ir Monsevičius, 1997: 103).
angl. ?; rus.; vok.?; est. ?
 
 
Cerambycini Latreille, 1802.
 
 
Cerambyx Linnaeus, 1758 Ūsuočiai.
Genties pavadinimo nebuvo. Atsižvelgiant į šeimos pavadinimą ūsuotiniai “Cerambycidae” – vabalai panašūs į Cerambyx. Gentį siūlau vadinti “ūsuočiais” arba“tikraisiais ūsuočiais”.
 
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 Ąžuolinis ūsuotis.
Naudotas “didysis ąžuolinis ūsuotis” Lešinskas ir Pileckis, 1967: 157; Pileckis, 1968: 29; Pileckis ir Monsevičius, 1997: 101).
angl.Great capricorn beetle; rus. Большой дубовый усач; vok. Spießbock; est. ?
 
Cerambyx scopoli Fuessil, 1775 – Mažasis ūsuotis.
Naujadaras. Naudotas “mažasis ąžuolinis ūsuotis” (Pileckis ir Monsevičius, 1997: 102).
angl.Capricorn beetle; rus. Малый дубовый усач; vok. Runzelbock, Kleiner Eichenbock; est. ?
 
 
Trachyderini Dupont, 1836.
 
 
Purpuricenus Dejean, 1821Lajinukai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų biologijos ypatumu. Lervos vystosi medžių viršūninėse dalyse, lajose.
 
[Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)] – Lapuotinis lajinukas.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – lapuočiais.
angl. ?; rus. Усач-краснокрыл Келера; vok.?; est. ?
 
 
Callichromatini Swainson, 1840.
 
 
Aromia Audinet-Serville, 1833Kvapūnai.
Naujadaras. Anksčiau genties pavadinimo nebuvo. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų fiziologine ypatybe - skleisti savotišką kvapą. Lotyniškas “aroma” reiškia “kvapas, kvepiantis”.
 
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)Muskusinis kvapūnas.
Naudotas “muskusinis ūsuotis” (Lešinskas ir Pileckis, 1967: 158; Pileckis, 1976: 140; Pileckis ir Monsevičius, 1997: 103; Šablevičius, 2011:75).
angl. Musk beetle; rus. Усач мускусный; vok.Moschusbockkäfer; est. muskussikk
 
 
Hylotrupini Zagaikievich, 1991.
 
 
Hylotrupes Audinet-Serville, 1834Trobininkai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų biologijos ypatumu. Lervos vystosi negyvoje medienoje, dažniausiai senų medinių pastatų konstrukcijose.
 
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)Paprastasis trobininkas.
Naudotas “naminis ūsuotis” (Lešinskas ir Pileckis, 1967: 158; Pileckis, 1976: 140; Pileckis ir Monsevičius, 1997: 104)
angl. Old house borer, European House borer, House longhorn beetle; rus. Дровосек домовый; vok.Balkenbock; est. majasikk
 
 
Callidiini Kirby, 1837.
 
 
Leioderes Redtenbacher, 1849 Retmininkas.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų prieraišumu retiems miškams, miškų retmėms, parkams.
 
Leioderus kollari Redtenbacher, 1849Klevinis retmininkas.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – klevais (Acer).
 
 
Semanotus Mulsant, 1839Juostininkai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe: skersai antsparnių besidriekiančias tamsias ir šviesias juostas.
 
Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)Eglinis juostininkas.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – eglėmis.
angl.?; rus.; vok.?; est. kuuse-kirisikk
 
 
Ropalopus Mulsant, 1839Juodūnai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe –juoda kūno spalva.
 
Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)Paprastasis juodūnas.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe. Visas suaugusio vabalo kūnas yra juodas.
angl.: ?; rus. Большой кленовый усач; vok.?; est. ?
 
Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)Raudonšlaunis juodūnas.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe - raudonomis šlaunimis.
 
Ropalopus macropus (Germar, 1824) Rusvakojis juodūnas.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe: rusva kojų spalva. Naudotas “mažasis klevinis ūsuotis” (Pileckis ir kt., 1968: 86).
Lervos vystosi įvairiuose lapuočiuose.
angl.: ?; rus. Малый кленовый усач; vok.?; est. ?
 
 
Callidium Fabricius, 1775Žievėplėšiai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų biologijos ypatumu. Lervos vystosi grauždamos plačias landas po žieve.
 
Callidium aeneum (DeGeer, 1775)Žaliasis žievėplėšis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe - žalia kūno viršaus spalva. Lotyniškas “aeneum” reiškia “žalias”.
angl.?; rus. Усач плоский золотистый; vok.?;est. rohekas- lapiksikk
 
Callidium coriaceum Paykull, 1800Raudonšlaunis žievėplėšis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe - raudonomis šlaunimis.
angl.?; rus.; vok.?; est. pronksjas lapiksikk
 
Callidium violaceum (Linnaeus, 1758)Violetinis žievėplėšis.
Naudotas “violetinis ūsuotis” (Lešinskas ir Pileckis, 1967: 158; Pileckis, 1976: 140; Pileckis ir Monsevičius, 1997: 105).
angl.: Violet longhorn beetle, violet tanbark beetle; rus. Фиолетовый плоский дровосек, Усач фиолетовый; vok.Blauer Scheibenbock, Veilchenbock; est. sinisikk
 
 
Pyrrhidium Fairmaire, 1864Raudūnas.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe - raudona kūno viršaus spalva.
 
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)Paprastasis raudūnas.
Naujadaras. Vienintelė rūšis plačiai išplitusi Palearkties regione.
angl.: Velsh oak longhorn beetle; rus. Красный дубовый дровосек, Усач плоский красный; vok. Rothaarbock; est. ?
 
 
Phymatodes Mulsant, 1839 Ąžuolgręžiai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų biologijos ypatybe. Lervos vystosi ąžuoluose.
 
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)Raudonkrūtis ąžuolgręžis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe: raudonos spalvos prieškrūtiniu Naudoti „juodasis ąžuolinis ūsuotis” (Pileckis, 1968: 28),
“požievinis ūsuotis” (Šablevičius, 2011: 78); tačiau šio ūsuočio kūnas nėra juodas, o jų lervos vystosi ir medienoje.
angl.: Tanbark borer, violet tankbaark beetle; rus. Плоский дубовый дровосек, Усач красногрудный дутый; vok.Rotgelber Scheibenbock; est. tammesikk
 
Poecilium alni (Linnaeus, 1767)Raštuotasis ąžuolgręžis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe - raštuotais, su balsvomis skersinėmis juostomis antsparniais.
angl. ?; rus. Ольховый поперечнополосатый усачик; vok.?; est. ?
 
[Poecilium pusillum (Fabricius, 1787)] – Mažasis ąžuolgręžis.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “pusillum” reiškia “mažutis, smulkutis”.
 
 
Anaglyptini Lacordaire, 1868.
 
 
Anaglyptus Mulsant, 1839Raižūnai.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “anaglypta” reiškia “raižinys”.
 
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) Kaukėtasis raižūnas.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe. Antsparnių tamsiame fone yra kaukę primenantis šviesus piešinys.
angl. Rufous-shouldered longhorn beetle, mysterious wallpaper beetle; rus. Полосато-пестрый клит; vok. Dunkler Zierbock, Geheimnisvoller Zierbock; est. saatürsikk
 
 
Clytini Mulsant, 1839.
 
 
Xylotrechus Chevrolat, 1860; Rusticoclytus Vives, 1977; Plagionotus Mulsant, 1842; Echinocerus Mulsant, 1863; Isotomus Mulsant, 1863;
Chlorophorus Chevrolat, 1863; Rhaphuma Pascoe, 1858; Cyrtoclytus Ganglbauer, 1881, Clytus Laicharting, 1784 – Rašteniai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe - skersinių juostelių piešiniu (raštu) ant antsparnių.
 
Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) Ąžuolinis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – ąžuolais.
angl. Oak zebra beetle; rus.; vok. Antilopenbock; est. ?
 
Xylotrechus arvicola (Olivier, 1758) Vynmedinis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – vynmedžiais (Vitis).
 
Xylotrechus ibex (Gebler, 1825)Beržinis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – beržais (Betula).
 
Rusticoclytus pantherinus (Savenius, 1825)Blindinis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – blindėmis (Salix caprae).
 
Rusticoclytus rusticus (Linnaeus, 1758)Pilkasis raštenis.
Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe – pilka kūno spalva. Naudotas “pilkasis drebulinis ūsuotis” (Pileckis ir kt., 1968: 76).
angl.Aspen zebra beetle; rus.; vok.Grauer Espenbock; est. haava- kirisikk
 
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)Margasis raštenis.
Naudoti “margasis ąžuolinis ūsuotis” (Pileckis, 1968: 29); ąžuolinis kelmagraužis (Pileckis, 1976: 141); “ąžuolinis ūsuotis” (Šablevičius, 2011:76).
angl. Yellow-bowed longhorn beetle; rus. Дровосек дубовый изогнутоперевязанный, Поперечнополосатый усач; vok. Echter (Gemeiner) Widderbock; est. ?
 
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)Vapsviškasis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe - geltonai juostuotais (kaip vapsvos pilvelis) antsparniais.
angl. ?; rus. Дровосек дубовый перевязанный, Пестрый усач; vok. ?; est. ?
 
Echinocerus floralis (Pallas, 1773)Liucerninis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – liucernomis (Medicago).
angl. ?; rus. Люцерновый усач; vok. ?; est. ?
 
Isotomus comptus (Mannerheim, 1825)Skroblinis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – skroblais (Carpinus).
 
Isotomus speciosus (Schneider, 1787)Bukinis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – bukais.
 
Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)Guobinis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – guobomis.
angl. ?; rus. Фигурный клит; vok. ?; est. ?
 
Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790)Liepinis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – liepomis.
 
[Chlorophorus sartor (O.F. Müller, 1766)] – Kaštoninis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – kaštonais (Aesculus).
 
Chlorophorus varius (O.F. Müller, 1766)Alksninis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – alksniais.
angl. ?; rus. Изменчивый клит; vok. ?; est. ?
 
[Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835)] – Laibakojis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų morfologine ypatybe – laibomis kojomis.
 
Cyrtoclytus capra (Germar, 1824) – Klevinis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – klevais. Naudotas „raštuotasis ūsuotis“ (Pileckis ir Monsevičius, 1997:107). Visi šios grupės ūsuočiai yra “raštuoti”.
angl. ?; rus. Усач сосновый; vok. ?; est. ?
 
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)Drebulinis raštenis.
Naudotas “drebulinis kelmagraužis” (Pileckis, 1976: 140)
angl. Wasp beetle; rus. Многоядныйй клит; vok. Wespenbock, Echter (Gemeiner) Widderbock; est. tamme-kirisikk
 
[Clytus lama Mulsant, 1847] – Eglinis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – eglėmis.
angl. ?; rus. Желтополосый клит; vok. ?; est. ?
 
[Clytus rhamni (Germar, 1817)] – Vyšninis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – vyšniomis (Cerasus).
angl. ?; rus. Ракитниковый клит; vok. ?; est. ?
 
[Clytus tropicus (Panzer, 1795)] – Slyvinis raštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – slyvomis (Prunus).