Jump to Navigation

ŪSUOČIŲ LIETUVIŠKAS VARDYNAS1

ŪSUOČIŲ LIETUVIŠKAS VARDYNAS - ĮVADAS

Pošeimis. CERAMBYCINAE – ŪSUOTĖNAI

Pošeimis. LAMIINAE – NIŪRŪNĖNAI

Pošeimis. LEPTURINAE – GRAKŠTENĖNAI

Pošeimis. NECYDALINAE – LAPUOTININKĖNAI

Pošeimis. PRIONINAE – KELMAGRAUŽĖNAI

Pošeimis. SPONDYLIDINAE – MEDKIRTĖNAI

Naudotos literatūros sąrašas

Pošeimis. Spondylidinae – Medkirtėnai

CERAMBYCOIDEA Latreille, 1802USUOTŪNAI
 
CERAMBYCIDAE Latreille, 1802ŪSUOTINIAI
angl. Longhorn beetles, rus. Усачи; vok. Bockkäfer; est. Siklased
 
 
Spondylidinae Audinet-Serville, 1832Medkirtėnai
 
 
Asemini Thomson, 1861.
 
 
Arhopalus Audinet-Serville, 1834 = Criocephalus Dejean, 1835 – Gaisrasekiai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių prieraišumu apdegusiems medžiams (pirofiliškumu).
 
 
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)Rudasis gaisrasekis.
Naudoti “rudasis pušinis ūsuotis” (Pileckis ir kt., 1968: 117); “rudasis medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 91).
angl. Dusky longhorn beetle; rus. Бурый сосновый дровосек; vok.Feldbock; est. harilik-kännusikk
 
Arhopalus tristis (Fabricius, 1787) = ferus (Mulsant, 1839) – Tamsusis gaisrasekis.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “tristis” reiškia “tamsus”.
angl.Rust pine borer; rus.; vok.Grubenhals-Bock; est. tume-kännusikk
 
 
Asemum Eschscholtz, 1830Kelmalindžiai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi grauždamos landas medžių kelmuose arba kamienų žemutinėje dalyje.
 
Asemum striatum (Linnaeus, 1758)Juodasis kelmalindis.
Naudotas “juodasis medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 92).
angl. ?; rus. Черный ребристый дровосек; vok.?; est. sooniksikk
 
[Asemum tenuicorne Kraatz, 1879] – Pušinis kelmalindis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – pušimis (Pinus).
angl. ?; rus.; vok.?; est. ?
 
 
Tetropium Kirby, 1837Luobatašiai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi grauždamos landas pirmiausiai po žieve, pastaroji apmiršta ir atšoka nuo medienos.
 
Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)Eglinis luobatašis.
Naudoti “rudasis eglinis ūsuotis” (Pileckis ir kt., 1968: 66, 94), “eglinis medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 92).
angl. Black spruce beetle; rus. Дровосек хвойный блестящегрудный; vok.Fichtensplintbock; est. läikiv-kuusesikk
 
Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)Tamsusis luobatašis.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “fuscus” reiškia “tamsus, tamsiai rudas”
angl. Broun spruce longhorn beetle; rus. Дровосек хвойный матовогрудный; vok. Braunerfichtenbock; est. tuhm-kuusesikk
 
[Tetropium gabrieli Weise, 1905] – Maumedinis luobatašis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – maumedžiais (Larix).
angl. Larch longicorn beetle; rus. Дровосек хвойный Габиеля, Дровосек лиственичный; vok.Lärchenbock; est. ?
 
 
Nothorhina Redtenbacher, 1845Sakininkai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi dar gyvybinguose medžiuose, jų landose kaupiasi sakai.
 
Nothorhina muricata (Dalman, 1817) = punctata (Fabricius, 1798) – Taškuotasis sakininkas.
Naudotas “taškuotasis medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius, 1997: 91).
angl. ?; rus. ?; vok.?; est. ?
 
 
Spondylidini Audinet-Serville, 1832.
 
 
Spondylis Fabricius, 1775Medkirčiai.
Nors gentis nebuvo įvardijama, tačiau pagal buvusį rūšies pavadinimą “trumpasis medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius, 1997: 90) genties pavadinimas turėtų būti “Medkirčiai”.
 
 
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)Trumpaūsis medkirtis.
Naudoti toks pat (Pileckis ir Monsevičius, 1997: 90); “medkirtis trumpaūsis” (Pileckis ir kt., 1968: 117); “trumpaūsis ūsuotis” Šablevičius, 2011: 74).
angl. Black longicor beetle, Firewood long-horn beetle; rus. Усач короткоусый комлевой; vok. Rollenschröter, Waldbock; est. tüvesikk